Tig Kaynak - Alfesus

Tig Kaynak

Tig (argon) kaynağı yönteminde kullanılan elektrodlar kendileri erimeden, kaynak yapılan gereci ergiterek birleştirmeyi sağlar. Gerekli görüldüğü hallerde ilave kaynak çubukları, oksi gaz kaynağında olduğu gibi, kaynakçı tarafından veya otomatik tel sürme tertibatlarıyla kaynak bölgesine iletilir.

Tig Kaynak - Alfesus

Tig kaynak hangi gaz kullanılır

TIG kaynağında en sık kullanılan koruyucu gaz argondur (l1). Saflık oranının en az %99,95 olması gerekir. Ancak alüminyum veya bakır gibi çok iyi ısı iletkenliğine sahip metallerde helyum (l2) kullanılır. Koruyucu gaz olarak helyum kullanıldığında ark daha sıcak olur.